Sez toz bienbenius ta ista nueva web-fuella feita por A Gorgocha d´Ansó
       
QUI SOMOS
     A Gorgocha ye una Asociación Cultural que naxó en o año 2002 con a intención de replegá y difundí
     a cultura y tradicions d’o lugá, a más de colaborá una miqueta en a recuperación d’o ansotano, a
     luenga  que charraban os antepasaus nuesos. Agora somos alredó de 80 “gorgocheros”.
      O año 2015 o Concello d’Ansó reconoxó o treballo nueso en favó d’a cultura ansotana.
QUE FEMOS
     Con os treballos replegaus femos Amostranzas (exposicions) todas as añadas.
 

GUENAS NUEVAS IMPORTANS  Agora mesmo dende  14-01-2024

PRESENTACIO D´O LIBRO "O TRAJE TRADICIONAL D´A VAL D´ANSÓ"

Retratos d´o Carmelo Esteban

 

S´ha feito o rincón d´o video, podez columbra-lo en MENU

AS AMOSTRANZAS FEITAS - VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA

  As Chamineras d´a Val d´Ansó VIYE EN A RINGLERA IZQUIERDA (pdf) y

  D´ista Amostranza tamién himos calau un video

O Día d´o Vestiu en Ansó VIYE EN A RINGLERA IZQUIERDA (pdf)

As Golondrinas, 2019 VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA (pdf o web)

Emigración ansotana y fagotana en ta América, 2016 VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA

Historia de una tradición: queso ansotano, 2015   VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA

D´ista Amostranza tamién himos calau un video

 

A explotación d’a madera en a Val d’Ansò, 2014 VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA

 

AS FUELLAS

 
               
         
          ver ver ver
ver ver ver ver ver ver ver ver
ver ver ver ver ver ver ver ver