Sez toz bienbenius ta ista nueva web-fuella feita por A Gorgocha d´Ansó
         

  <a href="https://dinahosting.com" title="Hosting y alojamiento web en dinahosting" target="_blank">Hosting</a> por dinahosting.

 
QUI SOMOS
     A Gorgocha ye una Asociación Cultural que naxó en o año 2002 con a intención de replegá y difundí
     a cultura y tradicions d’o lugá, a más de colaborá una miqueta en a recuperación d’o ansotano, a
     luenga  que charraban os antepasaus nuesos. Agora somos alredó de 80 “gorgocheros”.
      O año 2015 o Concello d’Ansó reconoxó o treballo nueso en favó d’a cultura ansotana.
QUE FEMOS
     Con os treballos replegaus femos Amostranzas (exposicions) todas as añadas.
 

GUENAS NUEVAS IMPORTANS  Agora mesmo dende  8-1-2019

 

  "A Exposizión : Mullés ansotanas "

  En o Zentro Cultural Manuel Benito Moliner (conoxiu por O Matadero) Avda. Martínez de Velasco,6 de Uesca podez viyé "A Exposizión: Mullés ansotanas" de Elena Gusano ("A Gorgocha"). Se inauguró o 21 de febrero pa conmemorá o día d´a luenga aragonesa y esta obierta dica o 7 de marzo ubierto de Lunes t´o Viernes de 18 t´o 21 h. y Sábado y Domingos  de 12 t´o 14 y de 18 t´o 21 h.  Ye un homenache a ixas mullés d´Anso que treballoron en diversas fainas temporals fuera d´a casa, d´o lugá y d´o pais suyo durante a segunda metá d´o sieglo XIX y primé terzio d´o XX. O mas chocante d´estos treballos ye que fueron vendedoras ambulantes de yerbas medezinals y que correban España caminando, atrapaziadas con a vestimenta tradizional suya, a basquiña y siempre ensolicadas.

         

QUEFÉS PA O MES  D´AGOSTO

  O dia 6 d´agosto a las 12 A Gorgocha chunto con o Concello d´o lugá fará un homenaje a os Borregueros Ansotanos.Tamién se fará a presentación d´o libro clamau "Borregueros dende Aragón enta l, oeste americano" cuyo facedo ye Carlos Tarazona.

  Tamién se fará una Exposició clamada "As ansotanas vendedoras de te" A inauguració será o dia 14 de tardes (19 horas) y estará ubierta dende o 15 enta o 27.  O lugá será a Sala Multiusos en a praza mayó d´Ansó.

PRESENTACIO D´O LIBRO "O TRAJE TRADICIONAL D´A VAL D´ANSÓ"

O pasau 31 de mayo en a Escuela de Musica y Danza qu´está en a carrera Domingo Miral, 3-5 tenió lugá a Presentació d´o libro "O traje tradicional d´a Val d´Anso", o facedo suyo Antonio J. Gorria Ipas charró alredó d´o conteniu d´o mesmo amostrando os grans conoximientos suyos alredó d´o traje ansotano y alredo d´otras cosetas que tamién se veyen en dito libro. Os que estiemos alli escuitamos as palabretas suyas y a la fin tenió lugá un vino y una amostranza de bellos escolanos d´a Escuela Municipal que nos ficioron muito goyo con bellos bailes y especialmen con o baile clamau "O Alacay" A felicitación nuesa a o facedo y a enhoraguena nuesa por o treballo suyo.

Retratos d´o Carmelo Esteban

 

S´ha feito o rincón d´o video, podez columbra-lo en MENU

AS AMOSTRANZAS FEITAS - VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA

Emigración ansotana y fagotana en ta América, 2016 VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA

Historia de una tradición: queso ansotano, 2015   VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA

D´ista Amostranza tamién himos calau un video

 

A explotación d’a madera en a Val d’Ansò, 2014 VIYÉ EN A RINGLERA IZQUIERDA

 

AS FUELLAS

 

  allowfullscreenallowtransparency>